چگونه به یک شراکت کاری خاتمه دهیم ؟ 9 نکته مهم هنگام خاتمه شراکت
فائزه موسوی فائزه موسوی

چگونه به یک شراکت کاری خاتمه دهیم ؟ 9 نکته مهم هنگام خاتمه شراکت

شرکا به دلایل مختلفی مایل به خاتمه شراکت شان هستند. برای مثال یکی از شرکا ممکن است بمیرد یا از شراکت انصراف دهد و شرکای باقی مانده ممکن است نخواهند کسب و کارشان را ادامه دهند. بعلاوه کسب و کار ممکن است ناموفق بوده باشد و شما مایل به ادامه شرکت نیستید. فارغ از دلیل شما می توانید با پرداخت دیون و پر کردن فرم خاتمه همکاری به شراکت تان پایان دهید.

آماده شدن برای خاتمه شراکت

1. توافق نامه شراکت را بخوانید

شما باید قبل از تکمیل فرم شراکت و امضای توافق آن را خوانده باشید. این توافق بهتر است شامل قوانین خاتمه هم باشد. یک کپی از آن تهیه کرده و آن را بخوانید و سپس از شریک دیگر نیز یخواهید یک کپی از آن داشته باشد.

 • برخی افراد شراکت کلی را بدون هیچ گونه توافقی ایجاد می کنند. در این شرایط شما نیازمند توافق با دیگر شرکا درباره مراحل خاتمه شراکت باشد.
 • اگر نمی توانید به توافق برسید معمولا همه دیون و دارایی ها به صورت مساوی بین شرکا تقسیم می شود. ممکن است اگر شما و دیگر شرکا نتوانید بر سر شزاکت به توافق برسید ، حد وسطی برای خودتان و شریک تان در نظر بگیرید.

2. به شرایط مالی شریک نگاه کنید

 • قبل از پایان شراکت باید وضعیت کسب و کار کنونی تان را در نظر بگیرید. برای مثال بهتر است تعهدات شراکت برای مثال قرارداد ، حق تصرف و ضمانت نامه های گرو گذاشته شده را در نظر بگیرید. آیا چیز ناتمامی وجود دارد؟ از خودتان بپرسید زمان خوبی برای خاتمه شراکت است. و ببینید چقدر کسب و کار برایتان ارزش دارد.

 • اگر شراکت خاتمه یابد هریک از شرکا سهمی از دارایی ها و بدهی ها طبق سهم مالکیت شان دریافت می کنند. شما بهتر است تلاش کنید حدسی از میزان باقی مانده پس از پرداخت بدهی ها باقی می ماند.

 • شما ممکن است بخواهید شریکی داشته باشید. می توانید یک کسب و کار ارزیابی در اینترنت پیدا کنید. و با استفاده از یک متخصص ارزش شراکت تان را تخمین بزنید.

3. شناسایی هر دارایی که شما به شریک تان وام داده اید

برای شرکا رایج است که دارایی های شحصی شان یا حتی دولتی شان را به شراکت بیاورند. برای مثال ممکن است فضای کاری شما متعلق به یکی از شرکا باشد. هم چنین شما ممکن است ماشینی یا دارایی دیگری مثل کامپیوترتان را برای استفاده شریک آورده باشید. این دارایی بهتر است در توافق نامه شرکا شناسایی شود.

 • مطمئن شوید دارایی ها در وضعیت خوبی هستند. اگر چیزی خراب شده یا صدمه دیده باید خسازت ها را جبران کنید.

 • اگر توافق شراکتی وجود نداشت کسب و کارتون را چک کنید و ببینید چه دارایی هایی به شریک تان وام داده اید. در صورت عدم وجود توافق شراکت ، این دارایی ممکن است قانونا متعلق به شریک تان باشد. با این وجود می توانید از شرکای دیگر بپرسید اجازه می دهند به یک باره از شراکت استعفا دهید یا خیر.

برای تکیه کردن به ادعای شما در مورد دارایی ها ، بهتر است اسنادی ارایه کنید که نشان دهد شما مالک واقعی هستید. برای مثال اگر ماشینی برای شراکت در میان گذاشته اید باید سند اصلی را نشان دهید. اگر چیزهای شخصی مثل کامپیوتز یا تلفن را آورده اید ، به دنبال نسخه خرید اصلی باشید. این اسناد می توانند بعدا به شما کمک کنند. چون ممکن است برای خاتمه همکاری مجبور شوید با شرکای دیگر به دادگاه بروید.

شاید از این مقاله هم خوشت بیاد :
شما صاحب کسب و کار هستید یا کارآفرین؟ تفاوت های مالکیت و کارآفرینی

4.ملاقات با یک وکیل

اگر بخواهید شراکت تان را خاتمه دهید حتما نیاز به یک وکیل در زمینه کسب و کار خواهید داشت.اتمام شراکت رویه های پیچیده ای دارد و شرکا هم چنان مسئول بدهی های ناشی از شراکت شان هستند. بنابراین شما به یک وکیل با صلاحیت برای به جریان انداختن کارها و خواباندن صداها نیاز دارید.

برای پیدا کردن یک وکیل خبره کسب و کار شما باید از انجمن های ایالتی بازدید کرده و از برنامه های ارجاعی استفاده کنید.(معرفی دیگران) شما هم چنین باید به دنیال توصیه های وکلای دیگر یا وکیل هایی باشید که ممکن است از قبل برای شراکت تان استفاده کرده اید.

5.بحث کردن بر سر نحوه خاتمه شراکت

اگر توافق شراکت دارید پس بر روی روش های خاتمه شراکت در توافق نامه صحبت کرده ایو. مطمئن شوید طبق آن قوانین عمل می شود. اگرچه اگر توافق شراکت نداشته باشید نیاز به بحث کردن در مورد روش های خاص خاتمه همکاری با شرکای دیگر وجود دارد بنابراین می توانید همه را وارد توافق کنید. شرایط زیر را دنبال کنید.

 • بدهی های حاضر را چگونه تقسیم می کنید؟ این ها قرض هایی هستند که قبلا بخاطر شراکت شما اتفاق افتاده اند.

 • قرض های آینده را چطور مدیریت می کنید؟ از آنجایی که هر شریک مسئول بدهی های مدت شراکت است ، بنابراین اگر شریک شما نسبت به پرداخت بدهی هایش اقدام نکند شما می توانید پیگیر این مسئله باشید.

 • مردم چگونه دارایی های شخصی را شناسایی می کنند که بخواهند آن ها را به شریک شان برگردانند؟ اگر وسایل آسیب دیده باشند آیا شراکت دو طرف مسئول پرداخت هزینه های تعمیر آن هاست؟{

 • آیا یک شریک به دنبال خاتمه همکاری است؟ اگر این چنین است دیگر شرکا چطور از این امر خبر دار شوند؟

 • چه کسی مسئول اسناد می شود وقتی شراکت خاتمه یابد؟ چگونه هزینه های آن ها پرداخت شود؟

6.واسطه ها را در نظر بگیرید

اگر شریک برای رسیدن به نحوه تقسیم بدهی ها به توافق نرسید شما باید یک واسطه تعیین کنید. به کمک واسطه همه ی منافع شرکا به شخص سوم یا واسط واگذار می شود و واسط به همه شرکا گوش داده و به آن ها کمک مز کند به راه حل مشارک قابل قبولی برسند. واسطه ها قضاوتی نمی کنند یا نمی گویند چه چیزی درست و چه چیزی غلط است.

به جای آن واسطه ها مبادله و فرمول ایجاد. یک راه حل برای مشکل را تنها ساده تر می کنند.

 • دادگاه محلی شما احتمالا واسطه هایی دارد یا حتی برنامه واسطه حل مشکل را راه اندازی کرده باشد. در ایران از آن ها تحت عنوان شوراهای حل اختلاف یاد می شود. شما باید با دادگاه در تماس باشسد تا از وجود آنها مطمئن شوید.

 • با این وجود این مقدار احتمالا کمتر از هزینه های طرح دعوی بین شرکا باشد.
شاید از این مقاله هم خوشت بیاد :
نحوه مذاکره بر سر افزایش حقوق با کارفرما

1.خاتمه شراکت کسب و کاری

امضا کردن توافق انحلال

بر اساس صحبت های قبلی شما و دیگر شرکا توافق نامه ای بین شما امضا می شود. هدف موافقت نامه حذف توافق شراکت اصلی است. شما باید وکیلی داشته باشید که طرفین را وادار کند توافق نامه انحلال را امضا کنند.

توافق نامه انحلال توضیح می دهد که یک کسب و کار چگونه خاتمه یابد. ممکن است یک شریک لازم باشد حذف شود. هم چنین توافق بهتر است منتشر شود و طرح دعوی هر یک از شرکا بعد از انحلال را نیز در بر داشته باشد.

بعد از این اسناد ذخیره شد هر یک از شرکا زمانی را برای مرور و ملاقات با وکیل شخصی اختصاص بدهد. شما باید مطمئن شوید که حقوق و سود شما در این توافق نامه رعایت شده باشد.

2.خاتمه همکاری رسمی

طبق هر چیزی که در توافق نامه رسمی آمده است و همه شرکا به آن رای داده اند باید عمل شود فقط در نظر داشته باشید در محلی رای افراد ثبت شود.

3.کارت های اعتباری و نقدی شرکت را لغو کنید

اگر شریک شما به مجموعه کارت های اعتباری دسترسی دارد باید هرچه زودتر این دسترسی ها لغو شود. شما نمی خواهید یک شریک یا پرداخت کننده قرض های شریک تان باشید.

با شرکت اعطا کننده کارت اعتباری تماس گرفته و هرچه زودتر اطلاعاتی از این مورد بدست بیاورید.

4.پرداخت بدهی ها

در تسویه یا انحلال شرکا باید بدهی ها. ا بپردازند. توافق شراکت باید اولویت پرداخت بدهی ها را مشخص کند. معمولا شما نیاز به پرداخت بدهی ها به افراد خارجی قبل از دادن وام شرکای داخلی هستید.

حتی اگر شریکی نیستید که مسئول نوشتن چک هاست ، بهتر است از جریان بدهی ها آگاهی داشته باشید.هرازگاهی به دفاتر حسابداری سر بزنید و یک کپی از هر قرارداد یا سند مالی دیگری را پیش خود داشته باشید.

شاید از این مقاله هم خوشت بیاد :
بزرگ ترین چالش هایی که پیش روی یک کارآفرین است

5.تقسیم سود

بعد از پرداخت همه بدهی ها سرمایه و سود باقی مانده بی شرکا تقسیم می شود.توافق شراکت باید درباره نحوه تقسیم سود توضیحاتی داده باشد.معمولا آن ها طبق سهم سود مالکیت هر شریک تقسیم می شوند.

در کل اگر یعد از پرداخت بدهی ها پولی باقی نماند بدهی ها نیز بین شرکا بر اساس میزان سهم شان تقسیم می شود. اگر توافق شراکت ندارید سودها و یدهی ها بر اساس توافق شرکا تقسیم می شود. دراین نقطه اغلب مسایل حقوقی پیش می آید بنابراین اگر توافقی با شرکا داشته باشید بهتر است این توافق را مکتوب کنید.

6.دارایی هایتان را پس بگیرید

اگر وامی را به شریک برای استفاده داده باشید باید آن را پس بگیرید. برای مثال شما ممکن است اجازه دهید شریک از دفتر شما اسنفاده کند. مطمئن شوید که کلیدهای دفتر زا پس گرفته اید. اگر یک کامپیوتر قرض داده اید و یا تلفن هنراه قرض داده به صورت حضوری آن ها را پس بگیرید.

7. فرم ها را پر کنید

شما احتمالا نیازمند یا خبر کردن مراجع دولتی از انحلال شراکت هستسد. سایت معاونت دولتی مربوطه را چک کرده و فرم های خاتمه شراکت را پیدا کنید. اگر مدرکی از شراکتتان پیداکردید باید یک فرم انحلال همکاری هم پیدا کنید. می تواند ایده خوبی باشد که دو کار را همزمان انجام دهید.

وکیل شما بهتر است فرم ها را پیدا کرده و آن ها را برای شما تکمیل کند. مطمئن شوید که یک کپی از هر فرم پر شده ای را داشته باشید.

8.با یک حسابدار ملاقات کنید

خاتمه همکاری عواقب مالیاتی در پی دارد. اگرچه بدهی های مالیاتی ممکن است تصحیح شوند زیرا دارایی های شراکت از لحاظ ارزشی اقزایش می یابند. به همین دلیل ممکن است عاقلانه باشد که با یک حسابدار ملاقاتی داشته باشید.

9.دیگران را از انحلال با خبر کنید

شما باید اجازه دهید که مشتریان و توزیع کنندگان بدانند که شراکت شما خاتمه یافته است. به هرکدام یک نامه و کپی از اسناد خودتان بفرستید.

ممکن است بخواهید خاتمه شراکت تان را در روزنامه چاپ کنید. این انتشار دیگران را با خبر کرده و نشان می دهد شما با شریک دیگری همکاری نمی کنید.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در مورد انحلال شرکت به ثبت رسیده طبق قوانین ایران داشته باشید می توانید فایل راهنمای انحلال شرکت ها که مربوط به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری می باشد را مطالعه بفرمایید.برای انجام درخواست انحلال و پلمپ دفتر شرکت تان می توانید با مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها و منوی میز خدمات الکترونیک با انتخاب پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری نسبت به انجام این کار با توجه به راهنمای زیر اقدام کنید.

دانلود فایل راهنمای ثبت درخواست اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی

تابحال از شراکت های کاری چه تجربه ای داشتین؟ چه دلایلی شما رو به انحلال شرکت سوق داد؟ با تیم اکسیژن درمیون بگذارید.

منبع : wikihow

هوای کسب و کارتان را داریم

با ثبت درخواست ، جدیدترین دوره های آموزشی ما را رایگان دریافت کنید

ما هم از اسپمر ها بیزاریم. از اطلاعات شما سو استفاده ای نخواهد شد.

ارسال نظر

 • Google
 • Instagram
 • Aparat
 • Youtube
 • Telegram

درباره ما

ما اینجا از اکسیژن می گوییم ، اکسیژن کسب و کار یعنی هر آنچه برای شروع یک کار لازم است بدانید. با ما همراه باشید تا از تازه ترین اخبار کسب و کار مطلع شوید و ایده های کارآفرینی تان را عملی کنید. شما در اکسیژن وارد سه دنیای کسب و کار ، دنیای مدیریت و دنیای فردی می شوید و مهارت های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار از قبیل مهارت مدیریت/رهبری ، بازاریابی و فروش ، برندسازی ، تبلیغات ، مذاکره و ارتباطات ، کارآفرینی و استارتاپ را فراگرفته و با فناوری های نوین و مدیریت کسب و کارهای آنلاین آشنا شده و با استفاده از راهنمای شغل آینده ی من ، بهترین شغل را برگزیده و به کمک مهارت های رشد و توسعه ی فردی ، آشنایی با سبک زندگی موفق و آزمون های خودشناسی به مطلوب ترین وضعیت برای راه اندازی یک کسب و کار می رسید و با الزامات شروع یک کار موفق آشنا می شوید.نقل مطالب سايت تنها با ذکر منبع (www.odo.ac) و نام نويسنده و لینک به آن مطلب مجاز است و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.

تماس باما

اکسیژن (دانشکده اینترنتی کسب و کار) © 2018 تمامی حقوق برای سیستم مدیریت محتوای نویسه محفوظ می باشد